Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. De verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd.
Ondanks alle zorg die wij besteden aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Chopard Interieur geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie.

Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen. Informatie op andere websites waarnaar wij linken of verwijzen, is bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. Chopard Interieur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.

De inhoud van deze website, waaronder o.a. teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, te bewerken, anderszins te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chopard Interieur.